Philippine Traditional Knowledge Digital Library on Health

- Philippine plants and natural products used traditionally -

The photos and videos showing the knowledge and practices were obtained with full consent from informants belonging to various communities where the researches were conducted. Any information, photo, or video from this study to be used for further academic research or commercial purposes should have the free and prior informed consent of the knowledge-owners. The knowledge-owners in any of the researches in this website should be properly acknowledged and cited if information, photos, or videos in the research will be used. Any commercial benefits which may arise from the utilization of the people’s traditional knowledge, photos, or videos should be shared with the said knowledge-owners or the community.[1]

Ang mga litrato at bidyo na naglalarawan ng kaalaman at kaugaliang pangkalusugan ay kusang ibinahagi ng mga kinapanayam mula sa ilang mga pamayanan sa mga lugar kung saan ginanap ang pagsaliksik. Kung nais gamitin para sa pananaliksik o komersyal na layon ang anumang impormasyon, litrato, at bidyo rito, nararapat na humingi muna ng pahintulot mula sa tao o pamayanang nagmamay-ari ng kaalaman. Ang indibidwal o pamayanan ay may karapatan sa anumang kalalabasan o komersyal na benepisyo na maaaring magmula sa paggamit ng kanilang minamay-aring kaalaman, litrato, o bidyo. Kung nais gamitin o banggitin sa isang ulat ang anumang impormasyon, litrato, o bidyo na mababasa/makikita rito, nararapat na isulat ang pamayanan o taong pinagmulan ng kaalaman at ang ulat na ito bilang pinagkunan ng datos, litrato, o bidyo.[1]

[1] Batay sa Elisabetsky and Posey (1994) na binanggit sa Posey and Dutfield 1996. Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities. p.48.

The list below is a compilation of plants and natural products from documented tkdl researches conducted in the various regions in the Philippines.

LOCAL NAME SCIENTIFIC NAME COMMON NAME INDICATION PLANT PART USED PROVINCE / AREA
         
 

(a) Abalong with (b) ajos

* Image in process *

(a) Colocasia esculenta(L.) Schott (b) Allium sativumL.

(a) Gabing puti (Filipino); Taro; Coco yam; Wild taro (English) (b) Bawang (Filipino); Garlic; Cultivated garlic (English)

colic  (a) roots (b) cloves Capiz
         
 

(a) Adgaw with (b) bunlaw

* Image in process *

(a) Premna odorataBlanco (b) Justicia gendarussa Burm. f.

(a) Alagau (Filipino); Fragrant premna (English) (b) Kapanitulot (Filipino); Gandarusa (English)

first bath after fever  (a) leaves (b) leaves Capiz
         
 

(a) Adgaw with (b) herba-buena (c) kulu-cogon

* Image in process *

(a) Premna odorataBlanco (b) Mentha X villosaHuds. (pro. sp.)

(a) Alagau (Filipino); Fragrant premna (English) (b) Herba buena (Filipino); Peppermint; Hairy mint (English)

ulcer  (a) roots (b) dried leaves (c) roots Capiz
         
 

(a) Adgaw with (b) sili or katumbal (c) tagutong

* Image in process *

(a) Premna odorataBlanco (b) Capsicum annuum var. annuumL.

(a) Alagau (Filipino); Fragrant premna (English) (b) Siling labuyo (Filipino); Hot pepper; Cayenne pepper (English)

stomachache  (a) leaves (b) leaves (c) leaves Capiz
         
 

(a) Agho or San Pedro mix with (b) lapunaya (c) kalatsutsi

* Image in process *

(a) Leucaena leucocephala(Lam.) de Wit (b) Plectranthus scutellarioides(L.) R. Br. (c ) Plumeria rubraL.

(a) Ipil-ipil (Filipino); White leadtree (English) (b) Mayana (Filipino) (c) Kalatsutsi (Filipino); Temple flower; Frangipani; Templetree (English)

painful menstruation  Not provided Capiz
         
 

(a) Ajos with (b) abalong

* Image in process *

(a) Allium sativumL. (b) Colocasia esculenta(L.) Schott

(a) Bawang (Filipino); Garlic; Cultivated garlic (English) (b) Gabing puti (Filipino); Taro; Coco yam; Wild taro (English)

colic  (a) cloves (b) roots Capiz
         
 

(a) Ajos with (b) atiotes (c) salong

* Image in process *

(a) Allium sativumL. (b) Bixa orellanaL. (c ) Agathis dammara(Lamb.) Rich.

(a) Bawang (Filipino); Garlic; Cultivated garlic (English)) (b) Achuete (Filipino); Annatto (English; Spanish); Lipsticktree; Roucou (English) (c) Salong (Filipino); Almaciga (Spanish); Dammar pine (English)

headache  (a) cloves (b) leaves (c) leaves Capiz
         
 

(a) Ajos with (b) buyo

* Image in process *

(a) Allium sativumL. (b) Piper betleL.

(a) Bawang (Filipino); Garlic; Cultivated garlic (English) (b) Ikmo (Filipino); Betel; Betel pepper (English)

dysentery  (a) skin (b) leaves Capiz
         
 

(a) Ajos with (b) siko-pana (c) salimumuog

* Image in process *

(a) Allium sativumL. (b) Not provided (c ) Not provided

(a) Bawang (Filipino); Garlic; Cultivated garlic (English) (b) Not provided (c) Not provided

anthelmintic  clove Capiz
         
 

(a) Albutra mix with (b) banaba (c) miagos (d) sarsaparilla

* Image in process *

(a) Arcangelisia flava (L.) Merr. b) Lagerstroemia speciosa(L.) Pers. (c ) Not provided (d) Smilax chinaL.

(a) Suma (Filipino); Abutra (S. L. Bis.) (b) Banaba (Filipino); Pride of India (English) (c) Not provided (d) Sarsaparilyang-china (Filipino); China root (English)

kidney trouble  (a) roots (b) roots (c) roots (d) roots Capiz