Philippine Traditional Knowledge Digital Library on Health

- Philippine plants and natural products used traditionally -

The photos and videos showing the knowledge and practices were obtained with full consent from informants belonging to various communities where the researches were conducted. Any information, photo, or video from this study to be used for further academic research or commercial purposes should have the free and prior informed consent of the knowledge-owners. The knowledge-owners in any of the researches in this website should be properly acknowledged and cited if information, photos, or videos in the research will be used. Any commercial benefits which may arise from the utilization of the people’s traditional knowledge, photos, or videos should be shared with the said knowledge-owners or the community.[1]

Ang mga litrato at bidyo na naglalarawan ng kaalaman at kaugaliang pangkalusugan ay kusang ibinahagi ng mga kinapanayam mula sa ilang mga pamayanan sa mga lugar kung saan ginanap ang pagsaliksik. Kung nais gamitin para sa pananaliksik o komersyal na layon ang anumang impormasyon, litrato, at bidyo rito, nararapat na humingi muna ng pahintulot mula sa tao o pamayanang nagmamay-ari ng kaalaman. Ang indibidwal o pamayanan ay may karapatan sa anumang kalalabasan o komersyal na benepisyo na maaaring magmula sa paggamit ng kanilang minamay-aring kaalaman, litrato, o bidyo. Kung nais gamitin o banggitin sa isang ulat ang anumang impormasyon, litrato, o bidyo na mababasa/makikita rito, nararapat na isulat ang pamayanan o taong pinagmulan ng kaalaman at ang ulat na ito bilang pinagkunan ng datos, litrato, o bidyo.[1]

[1] Batay sa Elisabetsky and Posey (1994) na binanggit sa Posey and Dutfield 1996. Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities. p.48.

The list below is a compilation of plants and natural products from documented tkdl researches conducted in the various regions in the Philippines.

LOCAL NAME SCIENTIFIC NAME COMMON NAME INDICATION PLANT PART USED PROVINCE / AREA
         
 

(a) Bungawan mix with (b) Salngan (c) Molave (d) Hambabaod (Vis.) (the combination of the four is called 'TALIMUGHAT')

* Image in process *

(a) Not provided (b) Not provided (c ) Vitex parvifloraJuss. (d) Not provided

(a) Not provided (b) Not provided (c) Molave (Filipino); Smallflower chastetree (English) (d) Not provided

irregular menstruation   bark or roots Zamboanga
         
 

(a) Bungawan mix with (b) Salngan (c) Molave (d) Hambabaod (Vis.) (the combination of the four is called 'TALIMUGHAT')

* Image in process *

(a) Not provided (b) Not provided (c ) Vitex parvifloraJuss. (d) Not provided

(a) Not provided (b) Not provided (c) Molave (Filipino); Smallflower chastetree (English) (d) Not provided

goiter   bark or roots Zamboanga
         
 

(a) Bungawan mix with (b) Salngan (c) Molave (d) Hambabaod (Vis.) (the combination of the four is called 'TALIMUGHAT')

* Image in process *

(a) Not provided (b) Not provided (c ) Vitex parvifloraJuss. (d) Not provided

(a) Not provided (b) Not provided (c) Molave (Filipino); Smallflower chastetree (English) (d) Not provided

ulcer   bark or roots Zamboanga
         
 

(a) Bungawan mix with (b) Salngan (c) Molave (d) Hambabaod (Vis.) (the combination of the four is called 'TALIMUGHAT')

* Image in process *

(a) Not provided (b) Not provided (c ) Vitex parvifloraJuss. (d) Not provided

(a) Not provided (b) Not provided (c) Molave (Filipino); Smallflower chastetree (English) (d) Not provided

antiacidity  bark or roots Zamboanga
         
 

(a) Bungawan mix with (b) Salngan (c) Molave (d) Hambabaod (Vis.) (the combination of the four is called 'TALIMUGHAT')

* Image in process *

(a) Not provided (b) Not provided (c ) Vitex parvifloraJuss. (d) Not provided

(a) Not provided (b) Not provided (c) Molave (Filipino); Smallflower chastetree (English) (d) Not provided

appetizer  bark or roots Zamboanga
         
 

(a) Bungawan mix with (b) Salngan (c) Molave (d) Hambabaod (Vis.) (the combination of the four is called 'TALIMUGHAT')

* Image in process *

(a) Not provided (b) Not provided (c ) Vitex parvifloraJuss. (d) Not provided

(a) Not provided (b) Not provided (c) Molave (Filipino); Smallflower chastetree (English) (d) Not provided

kidney trouble   bark or roots Zamboanga
         
 

(a) Bungawan mix with (b) Salngan (c) Molave (d) Hambabaod (Vis.) (the combination of the four is called 'TALIMUGHAT')

* Image in process *

(a) Not provided (b) Not provided (c ) Vitex parvifloraJuss. (d) Not provided

(a) Not provided (b) Not provided (c) Molave (Filipino); Smallflower chastetree (English) (d) Not provided

toothache   bark or roots Zamboanga
         
 

(a) Bungawan mix with (b) Salngan (c) Molave (d) Hambabaod (Vis.) (the combination of the four is called 'TALIMUGHAT')

* Image in process *

(a) Not provided (b) Not provided (c ) Vitex parvifloraJuss. (d) Not provided

(a) Not provided (b) Not provided (c) Molave (Filipino); Smallflower chastetree (English) (d) Not provided

indigestion  bark or roots Zamboanga
         
 

(a) Burakan mix with (b) tiparak (Subanon)

* Image in process *

(a) Operculina turpethum(L.) Silva Manso (b) Not provided

(a) Bangbangaw (Filipino); Indian jalap; St. Thomas lidpod (English); Burakan (S.L.Bis) (b) Tiparak

wounds  (a) bark (b) bark Zamboanga
         
 

(a) Buri mix with (b) banana (c) anonang

* Image in process *

(a) Metroxylon saguRottb. (b) Musa X paradisiacaL. (pro sp.) (c ) Cordia dichotomaG. Forst.

(a) Buri (Filipino); Sago palm (English) (b) Saging (Filipino); Banana; Plantain; French plantain (English) (c) Anonang (Filipino); Sebestan plum; Fragrant manjack (English)

abortifacient  (a) petiole (b) petiole (c) roots Zamboanga