Philippine Traditional Knowledge Digital Library on Health

- Philippine plants and natural products used traditionally -

The photos and videos showing the knowledge and practices were obtained with full consent from informants belonging to various communities where the researches were conducted. Any information, photo, or video from this study to be used for further academic research or commercial purposes should have the free and prior informed consent of the knowledge-owners. The knowledge-owners in any of the researches in this website should be properly acknowledged and cited if information, photos, or videos in the research will be used. Any commercial benefits which may arise from the utilization of the people’s traditional knowledge, photos, or videos should be shared with the said knowledge-owners or the community.[1]

Ang mga litrato at bidyo na naglalarawan ng kaalaman at kaugaliang pangkalusugan ay kusang ibinahagi ng mga kinapanayam mula sa ilang mga pamayanan sa mga lugar kung saan ginanap ang pagsaliksik. Kung nais gamitin para sa pananaliksik o komersyal na layon ang anumang impormasyon, litrato, at bidyo rito, nararapat na humingi muna ng pahintulot mula sa tao o pamayanang nagmamay-ari ng kaalaman. Ang indibidwal o pamayanan ay may karapatan sa anumang kalalabasan o komersyal na benepisyo na maaaring magmula sa paggamit ng kanilang minamay-aring kaalaman, litrato, o bidyo. Kung nais gamitin o banggitin sa isang ulat ang anumang impormasyon, litrato, o bidyo na mababasa/makikita rito, nararapat na isulat ang pamayanan o taong pinagmulan ng kaalaman at ang ulat na ito bilang pinagkunan ng datos, litrato, o bidyo.[1]

[1] Batay sa Elisabetsky and Posey (1994) na binanggit sa Posey and Dutfield 1996. Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities. p.48.

The list below is a compilation of plants and natural products from documented tkdl researches conducted in the various regions in the Philippines.

LOCAL NAME SCIENTIFIC NAME COMMON NAME INDICATION PLANT PART USED PROVINCE / AREA
         
 

Adgao

* Image in process *

Premna odorataBlanco

Alagau (Filipino); Fragrant premna (English)

asthma  leaves Albay
         
 

Amorsedo

* Image in process *

Chrysopogon aciculatus(Retz.) Trin.

Amorseko (Filipino); Love-grass; Golden false beardgrass; Golden beardgrass; Mackie's pest; Seed grass (English)

insect bite  stem Albay
         
 

Aritana

* Image in process *

Kalanchoe pinnata(Lam.) Pers.

Katakataka (Filipino); Cathedral bells (English)

boil  leaves Albay
         
 

Aritana

* Image in process *

Kalanchoe pinnata(Lam.) Pers.

Katakataka (Filipino); Cathedral bells (English)

swelling limbs  leaves Albay
         
 

Aritana

* Image in process *

Kalanchoe pinnata(Lam.) Pers.

Katakataka (Filipino); Cathedral bells (English)

diarrhea  leaves Albay
         
 

Aritana

* Image in process *

Kalanchoe pinnata(Lam.) Pers.

Katakataka (Filipino); Cathedral bells (English)

dysentery  leaves Albay
         
 

Aritana

* Image in process *

Kalanchoe pinnata(Lam.) Pers.

Katakataka (Filipino); Cathedral bells (English)

bruises  leaves Albay
         
 

Aritana

* Image in process *

Kalanchoe pinnata(Lam.) Pers.

Katakataka (Filipino); Cathedral bells (English)

wounds  leaves Albay
         
 

Artamisa

* Image in process *

Artemisia vulgarisL.

Damong-maria (Filipino); Maidenwort; Common wormwood; Hierba de San Juan; Mugwort; Artemisia (English)

insomnia  leaves Albay
         
 

Artamisa

* Image in process *

Artemisia vulgarisL.

Damong-maria (Filipino); Maidenwort; Common wormwood; Hierba de San Juan; Mugwort; Artemisia (English)

dandruff  leaves Albay