Philippine Traditional Knowledge Digital Library on Health

- Philippine plants and natural products used traditionally -

The photos and videos showing the knowledge and practices were obtained with full consent from informants belonging to various communities where the researches were conducted. Any information, photo, or video from this study to be used for further academic research or commercial purposes should have the free and prior informed consent of the knowledge-owners. The knowledge-owners in any of the researches in this website should be properly acknowledged and cited if information, photos, or videos in the research will be used. Any commercial benefits which may arise from the utilization of the people’s traditional knowledge, photos, or videos should be shared with the said knowledge-owners or the community.[1]

Ang mga litrato at bidyo na naglalarawan ng kaalaman at kaugaliang pangkalusugan ay kusang ibinahagi ng mga kinapanayam mula sa ilang mga pamayanan sa mga lugar kung saan ginanap ang pagsaliksik. Kung nais gamitin para sa pananaliksik o komersyal na layon ang anumang impormasyon, litrato, at bidyo rito, nararapat na humingi muna ng pahintulot mula sa tao o pamayanang nagmamay-ari ng kaalaman. Ang indibidwal o pamayanan ay may karapatan sa anumang kalalabasan o komersyal na benepisyo na maaaring magmula sa paggamit ng kanilang minamay-aring kaalaman, litrato, o bidyo. Kung nais gamitin o banggitin sa isang ulat ang anumang impormasyon, litrato, o bidyo na mababasa/makikita rito, nararapat na isulat ang pamayanan o taong pinagmulan ng kaalaman at ang ulat na ito bilang pinagkunan ng datos, litrato, o bidyo.[1]

[1] Batay sa Elisabetsky and Posey (1994) na binanggit sa Posey and Dutfield 1996. Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities. p.48.

The list below is a compilation of plants and natural products from documented tkdl researches conducted in the various regions in the Philippines.

LOCAL NAME SCIENTIFIC NAME COMMON NAME INDICATION PLANT PART USED PROVINCE / AREA
         
 

Albutra (Ilk.)

* Image in process *

Arcangelisia flava (L.) Merr.

Suma (Filipino); Abutra (S. L. Bis.)

abortifacient  roots Kalinga
         
 

Alingua (Kal.)

* Image in process *

Not provided

Not provided

skin diseases  fresh leaves Kalinga
         
 

Allaga (Ilk.)

* Image in process *

Uvaria rufa Blume

Hilagak (Filipino); Susong-kalabaw (Tagalog)

coughs and colds  roots Kalinga
         
 

Alumamani (Ilk.)

* Image in process *

Leea guineense G.Don

Abang-abang (Filipino)

pyorrhea  fresh or dried roots Kalinga
         
 

Alummay (Kal.)

* Image in process *

Not provided

Not provided

constipation  whole plant Kalinga
         
 

Alupa (Ilk.)

* Image in process *

Uvaria rufa Blume

Hilagak (Filipino); Susong-kalabaw (Tagalog)

inflammation of any part of the body  mixed with other plants Kalinga
         
 

Amurangan (Kal.)

* Image in process *

Not provided

Not provided

easy child birth  mixed with agatat Kalinga
         
 

Anilam (Kal.)

* Image in process *

Not provided

Not provided

gas pain  fresh leaves Kalinga
         
 

Anonas (Ilk.)

* Image in process *

Annona reticulataL.

Anonas (Filipino); Custard apple (English)

inflammation of any part of the body  mixed with other plants Kalinga
         
 

Ar-aritos (Ilk.)

* Image in process *

Not provided

Not provided

ear discharge  leaves Kalinga